O nas …

Jak pracujemy ?

Ubiór? Zawsze elegancki – dostosowany do Waszej uroczystości – Wasze święto, to również nasze święto, tyle że w pracy.

Widoczność? Nigdy widocznie – bez ingerencji w uroczystość, kreowania jej przebiegu i zakłócania Waszych chwil, staramy się być jakby nas nie było.

Reakcja? Jesteśmy czujni – stoimy, chodzimy, podczas prowadzonych rozmów obserwujemy przestrzeń w której pracujemy tak, by z Naszych zdjęć cieszyli się wszyscy uczestnicy uroczystości – począwszy od szanownej Babci, kończąc na osobach najbardziej zainteresowanych – naszych zleceniodawcach. Staramy się rozmawiać z każdym z gości, skracając dystans pomiędzy osobą fotografującą a osobą fotografowaną uzyskujemy swobodę pracy oraz swobodę obserwowanych przez Nas gości.

Warunki płatności

… przyjęcie zlecenia potwierdzane jest z chwilą podpisania umowy i wpłaty zadatku w wysokości 33% wartości całego zamówienia. Pozostała kwota dzielona jest kolejno na dwie transze – kolejne 33% kwoty wynikającej z umowy płatne jest do dnia rozpoczęcia reportażu, pozostała kwota 34% oraz opłaty wynikające z dodatkowych usług realizowanych w trakcie wesela płatne są w dniu wydania gotowego reportażu.

Czas wydania zlecenia

Czas wydania zlecenia staramy się skracać go do minimum – osobiste rekordy zamknięte zostały w terminach 48 godzin ….

Jesteśmy dla Was i Waszej uroczystości wiemy, że są to chwile niepowtarzalne, a emocje towarzyszące Wam w konkretnym dniu – wyjątkowe, dlatego jeden z zapisów umowy stanowi o 14 dniach roboczych liczone od ostatniej wykonanej sesji fotograficznej jako okresie maksymalnym, który potrzebujemy na przygotowanie i wydanie zarejestrowanej pracy.

Umowa …

Umowa zawierana z Wami … zleceniodawcami jest szczegółowa … określa termin, godziny i miejsca realizacji reportażu … po to, abyśmy wspólnie byli w stanie utworzyć swoistą mapę … ścieżkę działania porządkującą i dyscyplinującą obsługę waszego wydarzenia. Umowa określa zakres posiadanego przez nas ubezpieczenia zawartego na wypadek utraty lub uszkodzenia sprzętu podczas waszej zabawy … określa również sposób rozliczenia, uzgodniony podczas pierwszej rozmowy kosztorys zlecenia tak, aby w efekcie końcowym żadne „dodatkowe” lub „nieprzewidziane” składowe zlecenia nie zaskoczyły żadnej ze stron.